καλές γιορτές

Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα  και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος.

Καλές γιορτές= Fijne feestdagen
Καλά Χριστούγεννα = Fijne kerst
Καλή χρονιά = Goed jaar
Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος= Gelukkig nieuwjaar

Griekse taal online