Blog Griekse taal

Tips en lessen

Griekse woorden leren: ervaren

βιώνω = ervaren, voelen, beleven, doormaken, meemaken
Αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, πρέπει να το βιώσεις. =
Dat kan ik niet met woorden beschrijven, dat moet je voelen/meemaken.

το βίωμα = beleving, diepgaande ervaring
θρησκευτικό βίωμα = religieuze ervaring
τραυματικό βίωμα = traumatische ervaring
ευχάριστα και δυσάρεστα βιώματα – plezierige en onplezierige ervaringen
Ενα τραυματικό βίωμα σε παιδική ηλικία μπορεί να σημαδέψει το άτομο. =
Een traumatische ervaring in de kindertijd kan de persoon tekenen.

βιωματικός
= ervarings- ( gericht)
βιωματική μάθηση = ervarend / ervaringsgericht leren

ο βίος = leven, bestaan
Βίος και έργα του Πλάτωνα = Leven en werken van Plato.

η βιογραφία = biografie, levensbeschrijving
Η βιογραφία είναι η λεπτομερής καταγραφή της ζωής ενός ατόμου. =
Biografie is het gedetailleerde verslag van iemands leven.

βιώσιμος = levensvatbaar, leefbaar, werkbaar, duurzaam
Θα θέλαμε να είναι ο κόσμος δίκαιος και βιώσιμος. =
We zouden willen dat de wereld rechtvaardig en duurzaam is.

αβίωτος = onleefbaar
Η πόλη γίνεται αβίωτη. = De stad wordt onleefbaar.

η βιωματικότητα = de ervaringsgerichtheid
Η αρχή της βιωματικότητας αποτελεί βασική αρχή της παιδαγωγικής επιστήμης. =
Het principe van ervaringsgerichtheid is een basisprincipe van de pedagogische wetenschap.

Het woord bioscoop komt van: βίος = leven en σκοπέω (oud-Grieks) = ik kijk naar.
Dus bioscoop betekent: ik kijk naar leven.
Woorden zoals bioloog, biodiversiteit, biodynamisch hebben dus de betekenis van leven in zich vervat.

Wil je meer Grieks leren? Volg dan de cursus Grieks online niveau 2.
Deze cursus neemt je mee van A2 naar B2 niveau.

Grieks niveau 2 online